Siirry sisältöön

Suvi-työryhmä

Suvi-työryhmä on ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien yhteistyöverkoston työryhmä. Työryhmä on toiminut vuodesta 2004.

Suvi-työryhmän tehtävänä on

 1. kehittää suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa​
 2. osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun suomen kielen ja viestinnän näkökulmasta​
 3. organisoida ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien yhteistyötä ja tarjota kollegiaalista tukea​
 4. tukea suvi-opettajien ammatillista kehittymistä. 

Miten? Tehtävät toteutetaan

 • käsittelemällä suomen kielen ja viestinnän opetuksen ajankohtaisia asioita, ottamalla niihin tarvittaessa kantaa ja antamalla suosituksia​
 • tiedottamalla Suvi-opettajille ajankohtaisista asioista ja koulutuksista​
 • järjestämällä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia Suvi-verkostoon kuuluville​
 • osallistumalla yhteistyökumppaneiden järjestämiin valtakunnallisiin seminaareihin ja tarjoamalla niissä omaa ohjelmaa Suvi-opettajille ​
 • järjestämällä vierailuja erilaisiin organisaatioihin ja edistämällä yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suvi-toiminnan teemat 2021-2024

 • Suomen kielen ja viestinnän kytkeminen laajempiin opetuskokonaisuuksiin ja yhteyksiin​
  • yhteisopettajuus erilaisissa oppimisympäristöissä​
  • integrointi ​
  • työelämäyhteistyö​
 • Opetuksen kehittäminen monimuotoisissa oppimisympäristöissä  ​
 • Osaamisen jakaminen Suvi-webinaareissa vuosittain​
 • Uusi kirjoittaminen ja uuden kirjoittamisen opettaminen ​
 • Arvioinnin ja palautteenannon kehittäminen​

Asioita, joihin vaikutamme​

  • kielistrategioiden toimeenpano ammattikorkeakouluissa​
  • suomen kieli ja viestintä yamk-opinnoissa​
  • suomi toisena kielenä opetus​
  • amk-opinnot aloittavien kieli- ja viestintätaidot​
  • erilaiset opinnäytetyömuodot

Työryhmän kokoonpano 16.8.2022 alkaen

 • Kaarina Murtola, Laurea-ammattikorkeakoulu, pj. (@laurea.fi)​
 • Elina Johansson, Diakonia-ammattikorkeakoulu (@diak.fi)​
 • Olli Haapiainen, Karelia-ammattikorkeakoulu (@karelia.fi)​
 • Hanna Hovila, Diakonia-ammattikorkeakoulu (@diak.fi)​
 • Riikka Kaskenviita, Oulun ammattikorkeakoulu (@oamk.fi) ​
 • Jaana Kivivuori, Turun ammattikorkeakoulu (@turkuamk.fi)​
 • Malla Koivupiha, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (@xamk.fi)​
 • Eveliina Korpela, Metropolia Ammattikorkeakoulu (@metropolia.fi)​
 • Minna Lehtola, Arcada (@arcada.fi)