Siirry sisältöön

Suvi-työryhmä

Suvi-työryhmä on ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien yhteistyöverkoston työryhmä. Työryhmä on toiminut vuodesta 2004.

Suvi-työryhmän tehtävänä on

 1. kehittää suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa
 2. osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun suomen kielen ja viestinnän näkökulmasta
 3. organisoida ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien yhteistyötä ja tarjota kollegiaalista tukea
 4. tukea suvi-opettajien ammatillista kehittymistä. 

Miten? Tehtävät toteutetaan

 • käsittelemällä suomen kielen ja viestinnän opetuksen ajankohtaisia asioita, ottamalla niihin tarvittaessa kantaa ja antamalla suosituksia
 • tiedottamalla Suvi-opettajille ajankohtaisista asioista ja koulutuksista
 • järjestämällä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia Suvi-verkostoon kuuluville
 • osallistumalla yhteistyökumppaneiden järjestämiin valtakunnallisiin seminaareihin ja tarjoamalla niissä omaa ohjelmaa Suvi-opettajille 
 • järjestämällä vierailuja erilaisiin organisaatioihin ja edistämällä yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suvi-toiminnan teemat 2021-2024

 • Suomen kielen ja viestinnän kytkeminen laajempiin opetuskokonaisuuksiin ja yhteyksiin
  • yhteisopettajuus erilaisissa oppimisympäristöissä
  • integrointi 
  • työelämäyhteistyö
 • Opetuksen kehittäminen monimuotoisissa oppimisympäristöissä  
 • Osaamisen jakaminen Suvi-webinaareissa vuosittain
 • Uusi kirjoittaminen ja uuden kirjoittamisen opettaminen 
 • Arvioinnin ja palautteenannon kehittäminen

Asioita, joihin vaikutamme

  • kielistrategioiden toimeenpano ammattikorkeakouluissa
  • suomen kieli ja viestintä yamk-opinnoissa
  • suomi toisena kielenä opetus
  • amk-opinnot aloittavien kieli- ja viestintätaidot
  • erilaiset opinnäytetyömuodot

Työryhmän kokoonpano 1.8.2021 alkaen

 • Kaarina Murtola, Laurea-ammattikorkeakoulu, pj. (@laurea.fi)
 • Tarja Ahopelto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (@jamk.fi)
 • Elina Johansson, Diakonia-ammattikorkeakoulu (@diak.fi)
 • Olli Haapiainen, Karelia-ammattikorkeakoulu (@karelia.fi)
 • Hanna Hovila, Diakonia-ammattikorkeakoulu (@diak.fi)
 • Riikka Kaskenviita, Oulun ammattikorkeakoulu (@oamk.fi) 
 • Jaana Kivivuori, Turun ammattikorkeakoulu (@turkuamk.fi)
 • Malla Koivupiha, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (@xamk.fi)
 • Eveliina Korpela, Metropolia Ammattikorkeakoulu (@metropolia.fi)
 • Minna Lehtola, Arcada (@arcada.fi)